ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
ประเมินความรู้ความสามารถ 6 มีนาคม 2562

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
...

วันที่ 6 มีนาคม 2562 ฝ่ายทดสอบมาตรฐานและประเมินรับรองความรู้ความสามารถ จัดการประเมินความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ ในสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน มีผู้เข้ารับการประเมิน ทั้งสิ้น 8 คน


ว้นที่ข่าว : 8/3/2562 21:55:15
ส่งต่อให้เพื่อน