ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สนพ.เพชรบูรณ์ ดำเนินการรับรองความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้า

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระหว่างวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 26 คน มีผู้การรับรองความรู้ความสามารถ จำนวน 26 คน


ว้นที่ข่าว : 20/2/2562 0:00:00
ส่งต่อให้เพื่อน