ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สพร.19 เชียงใหม่ เข้าสปก.ตรวจสอบและสร้างการรับรู้ความเข้าใจในการจ้างงานตำแหน่งช่างไฟฟ้า

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นายคมสัน ศักดิ์โสภิษฐ์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ นำทีมเจ้าหน้าที่สถาบันฯ เข้าตรวจสอบและสร้างการรับรู้ความเข้าใจในการจ้างงานตำแหน่งช่างไฟฟ้าภายในอาคารตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ว่าด้วยงานสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ทั้งนี้กำหนดเฉพาะสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ต้องดำเนินการโดยผู้ที่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ และประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน ตามนโยบาย Safety Thailand โดยในวันนี้ออกตรวจสถานประกอบกิจการในอำเภอแม่ริม และอำเภอสะเมิง จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) อำเภอแม่ริม มีพนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องด้านไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 4 คน /บริษัท ส.การไฟฟ้า สะเมิง จำกัด อำเภอสะเมิง มีพนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องด้านไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 3 คน ซึ่งผลการตรวจในครั้งนี้สถานประกอบกิจการทั้ง 2 แห่งมีผู้ได้รับหนังสือรับความรู้ความสามารถครบทุกคน นอกจากนี้ยังมีความต้องการที่จะพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่พนักงานในการขับรถโฟล์คลิฟท์ และยกระดับช่างไฟฟ้าในอำเภอสะเมิงให้เป็นแรงงานที่มีคุณภาพ (SUPER WORKER)


ว้นที่ข่าว : 15/2/2562 18:26:26
ส่งต่อให้เพื่อน