ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สพร.6 ขอนแก่น จัดประเมินความรู้ความสามารถให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานในสาขาอาชีพ ตำแหน่งงาน หรือ ลักษณะงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
...
...
ันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562  นายไกรสิทธิ์ ศรีสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น 
มอบหมายให้ นายธวัชชัย  ดวงคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประเมินและรับรองควารู้ความสามารถ
ดำเนินการจัดประเมินความรู้ความสามารถ ให้ผู้ที่ปฏิบัติงานในสาขาอาชีพ ตำแหน่งงาน หรือ  ลักษณะงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ หรือต้องใช้ผู้มีความรู้ความสามารถ   ซึ่งต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานประกาศกำหนด  ในสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร  จำนวน 11 คน ณ  ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  6 ขอนแก่น

ว้นที่ข่าว : 15/2/2562 13:48:34
ส่งต่อให้เพื่อน