ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สพร.19 เชียงใหม่ Kick off ตรวจ จับ ปรับจริง การจ้างงานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...

วันที่ 29 มกราคม 2562 นายคมสัน ศักดิ์โสภิษฐ์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ นำทีมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ เข้าตรวจสอบและสร้างการรับรู้ความเข้าใจในการจ้างงานตำแหน่งช่างไฟฟ้าภายในอาคารตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ว่าด้วยงานสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ทั้งนี้กำหนดเฉพาะสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ต้องดำเนินการโดยผู้ที่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถหากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทและผู้ประกอบกิจการที่จ้างงานผู้ที่ไม่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท
               โดยในวันนี้ประเดิมออกตรวจสถานประกอบกิจการจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ บริษัท สหพานิชเชียงใหม่ จำกัด จำนวนพนักงานที่ต้องได้รับหนังสือรับความรู้ความสามารถจำนวน 49 คน ผ่านการประเมินได้รับใบรับรองความรู้ความสามารถ จำนวน 27 คน อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอเข้ารับการประเมิน จำนวน 22 คน /บริษัท เอก – ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Lotus สาขาคำเที่ยง) จำนวนพนักงานที่ต้องได้รับหนังสือรับความรู้ความสามารถจำนวน 6 คน มีใบรับรองความรู้ความสามารถ จำนวน 1 คน อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 5 คน และสุดท้ายเข้าประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ขั้นตอนการและหลักเกณฑ์เพื่อขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยไฟฟ้า จำนวน 30 คน สังกัดงานซ่อมบำรุง คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

 


ว้นที่ข่าว : 30/1/2562 0:00:00
ส่งต่อให้เพื่อน