ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สนพ.สระแก้วดำเนินการประเมินความรู้ความรู้ความสามารถ

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
...
วันนี้(24 ม.ค.62) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้วโดย ฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถดำเนินการ ประเมินความรู้ความสามารถให้กับบุคคลทั่วไป เมื่อวันที่ 23-24 มกราคม 2562 มีผู้เข้าประเมินฯทั้งหมด 7 คน มีผู้ผ่าน 7 คน ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง จังหวัดสระแก้ว
ว้นที่ข่าว : 24/1/2562 19:14:22
ส่งต่อให้เพื่อน