ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สนพ.เพชรบูรณ์ รับรองความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้า

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ในวันที่ 15 ธันวาคม 2561 มีผู้เข้ารับการประเมิน จำนวน 17 คน มีผู้ผ่านการประเมิน 17 คน


ว้นที่ข่าว : 25/12/2561 11:42:05
ส่งต่อให้เพื่อน