ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สนพ.บุรีรัมย์ ประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...

วันที่ 13 ธันวาคม  2561  นายวิรัตน์  แย้มโชติ  ผอ.สนพ.บุรีรัมย์ มอบหมายให้ฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการจัดประเมินความรู้ความสามารถให้กับผู้ยื่นคำขอรับการประเมิน สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้แก่ ผู้รับเหมาช่างไฟฟ้า(อิสระ) รวมจำนวน 13 คน 


ว้นที่ข่าว : 14/12/2561 17:03:28
ส่งต่อให้เพื่อน