ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
ประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ดได้อนุมัติ ให้ฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ  ดำเนินการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถให้กับผู้ขอประเมิน จำนวน  12 คน ในสาขาอาชีพ  ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์        และคอมพิวเตอร์  สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร  ครั้งที่ 1/2562 ในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน  2561  ณ  ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด 


ว้นที่ข่าว : 6/12/2561 11:03:21
ส่งต่อให้เพื่อน