ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สนพ.เพชรบูรณ์ เร่งรับรองความรู้ความสามารถ

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 มีผู้เข้ารับการประเมิน จำนวน 16 คน มีผู้ผ่านการประเมิน 16 คน

 


ว้นที่ข่าว : 3/12/2561 13:54:27
ส่งต่อให้เพื่อน