ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สนพ.ลำพูน ดำเนินการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 1/2562

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ที่ต้องควบคุมการประกอบอาชีพ ตำแหน่งงาน หรือลักษณะงานที่เป็นอันตรายต่อสาธารณะ ที่จำเป็นต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ โดยมีการประเมินและออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถให้กับผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า ที่ประกาศควบคุม ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 3561 จำนวน 16 คน ผ่านการประเมิน 16 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน รวมผู้ผ่านการประเมินฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 16 คน
ว้นที่ข่าว : 28/11/2561 15:20:59
ส่งต่อให้เพื่อน