ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สพร.19 เชียงใหม่ จัดประเมินรับรองความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้า (23/11/2561)

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 นายคมสัน  ศักดิ์โสภิษฐ์  นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ จัดการประเมินความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 18 คน โดยเชิญผู้ประเมินความรู้ความสามารถ ประกอบด้วย นายเสกสรร  แม่นยำ  นายเกรียงศักดิ์  ธรรมวัตร นายสุเทพ  ผูกรักษ์ เพื่อออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สำหรับนำไปประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า ที่ถูกต้องตามกฎหมาย พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2557 ซึ่งได้ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2559 และขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand ของกระทรวงแรงงาน ไปพร้อมกัน  ทั้งนี้ ตั้งแต่ ปี 2559 ถึงปัจจุบัน ได้ดำเนินการแล้วจำนวน 2,682 ราย


ว้นที่ข่าว : 25/11/2561 9:22:59
ส่งต่อให้เพื่อน