ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม จัดประเมินความรู้ความสามารถฯ ช่างไฟฟ้าในอาคาร

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...

วันที่ 20 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นางวิจิตรา บูรณะวานิช ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม มอบหมายกลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ให้กับผู้ยื่นขอรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ที่ปฏิบัติงานในสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะฯ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน ๑๑ คน

 


ว้นที่ข่าว : 22/11/2561 0:00:00
ส่งต่อให้เพื่อน