ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
กิจกรรม การรับรองความรู้ความสามารถ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

วันศุกร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ผู้ปฏิบัติงานในสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร มีผู้เข้ารับการประเมินจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบอาชีพอิสระ จำนวน ๑๑ คน ณ อาคารศูนย์ประเมินความรู้ความสามรถกลาง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ โดยการประเมินความรู้ความสามารถครั้งนี้มีผู้ผ่านการประเมิน จำนวน ๑๑ คน


ว้นที่ข่าว : 21/11/2561 0:00:00
ส่งต่อให้เพื่อน