ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้า

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
...
...
...

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ดำเนินการประเมินผู้ยื่นคำขอรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และสร้างการรับรู้ความเข้าใจ ในเรื่องของการยื่นคำขอรับรองฯ รวมถึงภารกิจอื่นๆ ของหน่วยงานให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว แก่กลุ่มเป้าหมายแรงงานในสถานประกอบการให้แก่แรงงานในสถานประกอบการ จำนวน 11 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม


ว้นที่ข่าว : 9/11/2561 0:00:00
ส่งต่อให้เพื่อน