ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สนพ.มุกดาหาร ดำเนินการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
...

(15 สิงหาคม 2561) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร ดำเนินการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า จำนวน 17 ราย ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหารว้นที่ข่าว : 15/8/2561 0:00:00
ส่งต่อให้เพื่อน