ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 20 สิงหาคม 2561

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
...
...

ด้วยฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถจัดการประเมินความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงาน(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2557 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน มีผู้เข้ารับการประเมิน 2 คน


ว้นที่ข่าว : 23/8/2561 16:48:51
ส่งต่อให้เพื่อน