ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์เร่งรับรองความรู้ความสามารถ

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ ดำเนินการประเมินรับรองความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระหว่างวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2561 จำนวน 31 คน


ว้นที่ข่าว : 22/8/2561 13:23:17
ส่งต่อให้เพื่อน