ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร จัดประเมินความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้กับช่างรับเหมาทั่วไป ตามโครงการ 1ตำบล1ช่างไฟฟ้า จำนวน 20 คน ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ ห้องศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร จัดประเมินความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้กับช่างรับเหมาทั่วไป ตามโครงการ 1ตำบล1ช่างไฟฟ้า จำนวน 20 คน ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ ห้องศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง


ว้นที่ข่าว : 10/8/2561 0:00:00
ส่งต่อให้เพื่อน