ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
เดินหน้ารับรองความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินการรับรองความรู้ความสามรถ ในวันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2561 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ มีผู้เข้ารับการประเมิน จำนวน 30 คน


ว้นที่ข่าว : 11/6/2561 9:29:16
ส่งต่อให้เพื่อน