ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ รับรองความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้กับสถานประกอบกิจการ

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินการรับรองความรู้ความสามารถ ในวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2561 ณ บริษัทโกลเด้นไลน์ บิสซิเนส จำกัด มีผู้เข้ารับการประเมิน จำนวน 37 คน มีผู้ผ่านการรับรองความรู้ ความสามารถจำนวน 37 คน


ว้นที่ข่าว : 4/6/2561 13:57:25
ส่งต่อให้เพื่อน