ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ รับรองความรู้ความสามารถให้ช่างไฟฟ้า

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินการรับรองความรู้ความสามรถ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 มีผู้เข้ารับการประเมิน จำนวน 15 คน มีผู้ผ่านการรับรองความรู้ ความสามารถจำนวน 15 คน


ว้นที่ข่าว : 4/6/2561 13:47:05
ส่งต่อให้เพื่อน