ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร มอบหมายฝ่ายมาตรฐานและประเมินความรู้ความสามารถ จัดประเมินความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...

ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร มอบหมายฝ่ายมาตรฐานและประเมินความรู้ความสามารถ จัดประเมินความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้กับบุคคลทั่วไปและช่างในสถานประกอบการ จำนวน 20 คน  ณ ห้องศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงานสมุทรสาคร


ว้นที่ข่าว : 30/5/2561 0:00:00
ส่งต่อให้เพื่อน