ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สนพ.ลำพูน เดินหน้าสู่ Safety At Work ประเมินบุคคลเพื่อรับรองความรู้ความสามารถ รอบที่ 15/2561

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร รอบที่ 15/2561 จำนวน 20 คน ผ่านการประเมิน 20 คน ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน


ว้นที่ข่าว : 31/5/2561 14:31:40
ส่งต่อให้เพื่อน