ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สพร.5 นครราชสีมา ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ รุ่นที่ 21/2561

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...

      วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมามอบหมายให้กลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถแก่ผู้ยื่นขอรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จากสถานประกอบกิจการ จำนวน 11 คน ผู้ประกอบอาชีพอิสระด้านการติดตั้งระบบไฟฟ้า จำนวน 4 คน และลูกจ้างประจำส่วนราชการ 1 คน รวมผู้เข้ารับการประเมิน  จำนวน 16 คน ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง เพื่อนำไปประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าได้และมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 โดยการประเมินความรู้ความสามารถครั้งนี้ มีจำนวนผู้ผ่านการประเมิน จำนวน 16 คน ตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายปีงบประมาณ 2561 จำนวน 800 คน ดำเนินการแล้ว จำนวน 455 คน และดำเนินการประเมินครั้งนี้ 16 คน  โดยสรุปดำเนินการแล้วทั้งสิ้น จำนวน 471 คน


ว้นที่ข่าว : 25/5/2561 0:00:00
ส่งต่อให้เพื่อน