ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สนพ.นน. ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2561 สนพ.นน. ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร มีผู้เข้ารับการประเมินจำนวน10คนและมีผู้ผ่าน 10 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน


ว้นที่ข่าว : 24/5/2561 13:53:15
ส่งต่อให้เพื่อน