ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สนพ แพร่ ประเมินความรู้ ความสามารถ ช่างไฟฟ้า ครั้งที่ 9

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
...
...

          ประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 9/61 วันที่ 13 พฤษภาคม 2561 มีผู้เข้ารับการประเมินฯ จำนวน 12 คน

 


ว้นที่ข่าว : 20/5/2561 10:10:38
ส่งต่อให้เพื่อน