ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้า 10-5-2561

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นางสาวรุจน์จิณี สุภวิรีย์  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ มอบหมายให้นายคมสัน ศักดิ์โสภิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ จัดการประเมินความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 20 คน โดยเชิญผู้ประเมินความรู้ความสามารถ ประกอบด้วย นายอภิชาติ คำมูล (สพร. 19 เชียงใหม่) นายสุเทพ ผูกรักษ์ (สพร. 19 เชียงใหม่) นายมานิตย์  ยอดพิโล (สำนักงานทางหลวงที่ 1 กรมทางหลวง)  เพื่อออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สำหรับนำไปประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า ที่ถูกต้องตามกฎหมาย พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2557 ซึ่งได้ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2559 และขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand ของกระทรวงแรงงานไปพร้อมกัน  ทั้งนี้ ตั้งแต่ ปี 2559 ถึงปัจจุบัน ได้ดำเนินการแล้วจำนวน 2,481 ราย
 

ว้นที่ข่าว : 11/5/2561 0:00:00
ส่งต่อให้เพื่อน