ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สพร.8 นครสวรรค์ รับรองความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าฯ

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
...
...
...
 
(วันที่ 27 เมษายน 2561)  นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชฏฐ์  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ มอบหมายให้นายสรรพวัฒ วิไลรัตน์ รักษาการแทน หัวหน้ากลุ่มประเมินและรับรองความรู้ ความสามารถ ดำเนินการรับรองความรู้ ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้กับผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าฯ จังหวัดนครสวรรค์ ให้แล้วเสร็จพร้อมที่จะประกอบอาชีพ และได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถจึงจะทำงานได้ ณ ห้องประเมินความรู้ ความสามารถ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน...

ว้นที่ข่าว : 27/4/2561 12:58:24
ส่งต่อให้เพื่อน