ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สนพ.พะเยา ประเมินความรู้ ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...

(วันที่ 25 เมษายน 2561) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา (สนพ.พะเยา) ดำเนินการประเมินความรู้ ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้กับช่างไฟฟ้าในพื้นที่ จังหวัดพะเยา จำนวน 11 คน ณ สนพ.พะเยา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา มีผู้ผ่านการประเมิน 11 คน มียอดรวมผู้ผ่านการประเมินสะสมในงบประมาณปี 2561 จำนวน 131 คน (คิดเป็นร้อยละ 81.88 ของเป้าหมายที่ได้รับ) โดยมียอดรวมผู้ผ่านการประเมินจาก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา (สนพ.พะเยา)สะสมทั้งหมด 501 คน


ว้นที่ข่าว : 25/4/2561 16:43:37
ส่งต่อให้เพื่อน