ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สพร.5 นครราชสีมา เร่งดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร รุ่นที่ 20/2561

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...

       วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา  ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ แก่ผู้ยื่นขอรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร  ให้กับสถานประกอบกิจการ 5 แห่ง จำนวน 7 คน และผู้ประกอบอาชีพอิสระด้านการติดตั้งระบบไฟฟ้า จำนวน 3 คน รวมผู้เข้ารับการประเมินจำนวน 10 คน ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา โดยการประเมินความรู้ความสามารถครั้งนี้ มีจำนวนผู้ผ่านการประเมิน จำนวน 10 คน ตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายปีงบประมาณ 2561 จำนวน 800 คน ดำเนินการแล้ว จำนวน 445 คน และดำเนินการประเมินครั้งนี้  10 คน  โดยสรุปดำเนินการแล้วทั้งสิ้น จำนวน 455 คน


ว้นที่ข่าว : 24/4/2561 15:04:00
ส่งต่อให้เพื่อน