ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สพร.5 นครราชสีมา ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ รุ่นที่ 17/2561

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...

วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถให้แก่ผู้ยื่นขอรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร  จากสถานประกอบกิจการ จำนวน 6 แห่ง รวมผู้เข้ารับการประเมิน 10 คน  ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง เพื่อนำไปประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าได้และมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 โดยการประเมินความรู้ความสามารถครั้งนี้ มีจำนวนผู้ผ่านการประเมิน จำนวน 10 คน ตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายปีงบประมาณ 2561 จำนวน 800 คน ดำเนินการแล้ว จำนวน 435 คน และดำเนินการประเมิน  ครั้งนี้  10 คน โดยสรุปดำเนินการแล้วทั้งสิ้น จำนวน 445 คน


ว้นที่ข่าว : 3/4/2561 16:37:19
ส่งต่อให้เพื่อน