ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สนพ.พัทลุง ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

ประเมินความรู้ความสามารถ ไฟฟ้าภายในอาคาร

...
...
...

     วันที่  9  มีนาคม  2561  สนพ.พัทลุง  ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ  ตาม  พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2557  สาขา  ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร  ณ  ห้องรับรองความรู้ความสามารถ  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง   มีผู้เข้ารับการประเมินฯ   จำนวน   14  คน  


ว้นที่ข่าว : 31/3/2561 12:35:09
ส่งต่อให้เพื่อน