ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
การประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
...
...
...

วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 นายคฑาฉัตร จันทร์แสง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี มอบหมายให้ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้กับผู้ประกอบอาชีพไฟฟ้าและนักศึกษาชั้นปวส.ปีสุดท้ายวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี จำนวน 25 คน ณ ตึกอบรมชั้น 2 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี เพื่อให้มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถที่นำไปใช้ในการประกอบอาชีพที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557


ว้นที่ข่าว : 30/3/2561 11:49:47
ส่งต่อให้เพื่อน