ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สนพ.นครพนม ประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...

(28 มีนาคม 2561) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม (สนพ.นครพนม) โดยฝ่ายมาตรฐานและรับรองความรู้ความสามารถ ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้แก่พนักงานของสถานประกอบกิจการและผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า รุ่นที่ 5/2561 มีผู้ยื่นเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ จำนวน 20 คน


ว้นที่ข่าว : 28/3/2561 13:33:10
ส่งต่อให้เพื่อน