ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สนพ.กาญจนบุรี ประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...

(27 มีนาคม 2561)  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี (สนพ.กาญจนบุรี)  ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ  สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร กิจกรรมควบคุมและกำกับดูแลการประกอบอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ  จำนวน  21 คน ณ  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี (สนพ.กาญจนบุรี)


ว้นที่ข่าว : 27/3/2561 15:41:36
ส่งต่อให้เพื่อน