ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สนพ.บุรีรัมย์ ดำเนินการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
...

        สนพ.บุรีรัมย์ ดำเนินการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ

       วันที่ 23  มีนาคม  2561   ฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์  ดำเนินการจัดประเมินความรู้ความสามารถให้กับผู้ยื่นคำขอรับการประเมิน สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร   ให้แก่ กลุ่มพนักงานในสถานประกอบกิจการ   ผู้รับเหมาช่างไฟฟ้า(อิสระ)   รวมจำนวน 13 คน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 มาตรา 26/3, 26/10 และ 26/  ณ ห้องประเมิน ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์

 


ว้นที่ข่าว : 23/3/2561 12:02:08
ส่งต่อให้เพื่อน