ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชรได้ดำเนินการประเมินบุคคลเพื่อขอออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
...
...

วันที่ 21 มีนาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชรได้ดำเนินการประเมินบุคคลเพื่อขอออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร ให้กับประชาชนทั่วไปที่ปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า จำนวน 12 คน ช่างไฟฟ้าภายในอาคารถูกกำหนดให้เป็นอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ตามประกาศของกระทรวงแรงงาน ออกตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ซึ่งต้องมีการทดสอบและวัดระดับความรู้ความสามารถของช่างผู้ปฏิบัติงาน เพราะลักษณะงานที่ปฏิบัติมีผลต่อความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของสาธารณะโดยรวม จึงจำเป็นต้องมีการควบคุมและทดสอบวัดระดับฝีมือของช่างผู้ปฏิบัติงานว่า มีความรู้ความสามารถครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อลดความผิดพลาดในการทำงาน


ว้นที่ข่าว : 21/3/2561 15:15:11
ส่งต่อให้เพื่อน