ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สพร.20 ชร. ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย อนุมัติให้กลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ จัดประเมินฯ ครั้งที่ 16/2561 ในวันที่ 16 มีนาคม 2561 มีผู้สมัครเข้ารับการประเมิน จำนวน 3 คน และผ่านการประเมิน 3 คน


ว้นที่ข่าว : 19/3/2561 0:00:00
ส่งต่อให้เพื่อน