ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
ศรีสะเกษ ออก License ให้กับช่างไฟฟ้าในพื้นที่ ยอดรวม 673 คน

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...

วันจันทร์ 12 มีนาคม 2561 จังหวัดศรีสะเกษมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ จัดประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อออก License สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้กับผู้รับเหมาและผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าในพื้นที่ จำนวน 16 คน ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ โดยผู้เข้ารับการประเมินฯ มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์ประเมินฯ และสามารถประกอบอาชีพช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทั้ง 16 คน พร้อมนี้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ ขออนุญาตรายงานยอดผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ณ วันที่ 12 มีนาคม 2561 ดังนี้ ปีงบประมาณ 2559  ชาย 203  หญิง 2 รวม  205  ปีงบประมาณ 2560  ชาย  352  หญิง  1   รวม  353  ปีงบประมาณ 2561  ชาย  114  หญิง  1  รวม  115  รวมทั้งหมด    ชาย  669  หญิง  673  รวม   4   


ว้นที่ข่าว : 13/3/2561 10:05:55
ส่งต่อให้เพื่อน