ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สพร.5 นครราชสีมา ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...

วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 นายสุเมธ  โศจิพลกุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา  มอบหมายให้กลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ  ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถแก่ผู้ยื่นขอรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร  ให้กับสถานประกอบกิจการ 6 แห่ง จำนวน 16 คน และผู้ประกอบอาชีพอิสระด้านการติดตั้งระบบไฟฟ้า จำนวน 2 คน รวมผู้เข้ารับการประเมินจำนวน 18 คน ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา เพื่อนำไปประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าได้และมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 โดยการประเมินความรู้ความสามารถครั้งนี้  มีจำนวนผู้ผ่านการประเมิน จำนวน 18 คน ตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายปีงบประมาณ 2561 จำนวน 800 คน ดำเนินการแล้ว จำนวน 387 คน และดำเนินการประเมินครั้งนี้  18 คน  โดยสรุปดำเนินการแล้วทั้งสิ้น จำนวน 405 คน


ว้นที่ข่าว : 2/3/2561 15:12:14
ส่งต่อให้เพื่อน