ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สพร.20 ชร. ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ 27 ก.พ. 61

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย ได้อนุมัติให้กลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการจัดประเมินความรู้ความสามารถ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557  ให้แก่ผู้ยื่นคำขอรับการประเมิน จำนวน 10 คน ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สพร.20 เชียงราย


ว้นที่ข่าว : 28/2/2561 0:00:00
ส่งต่อให้เพื่อน