ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
ประเมินสาขาไฟฟ้าภายในอาคาร

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561  นายธวัชชัย ไชยรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ ฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ จัดการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้ากำลังภายในอาคาร ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561  ณ ห้องประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ชั้น 2 ตึกอำนวยการ มีผู้รับการประเมิน จำนวน 9 คน

 


ว้นที่ข่าว : 27/2/2561 15:53:04
ส่งต่อให้เพื่อน