ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สพร.5 นครราชสีมา ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ รุ่นที่ 16/2561

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุเมธ  โศจิพลกุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา  มอบหมายให้กลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ  ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ แก่ผู้ยื่นขอรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร  ประกอบด้วยสถานประกอบกิจการ จำนวน 5 แห่ง จำนวน 6 คน ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5นครราชสีมา เพื่อนำไปประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าได้และมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 โดยการประเมินความรู้ความสามารถครั้งนี้มีจำนวนผู้ผ่านการประเมิน จำนวน 6 คน ตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายปีงบประมาณ 2561 จำนวน 800 คน ดำเนินการแล้ว จำนวน 381 คน และดำเนินการประเมินครั้งนี้  6 คน  โดยสรุปดำเนินการแล้วทั้งสิ้น จำนวน 387 คน


ว้นที่ข่าว : 13/2/2561 0:00:00
ส่งต่อให้เพื่อน