ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สพร.5 นครราชสีมา ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ รุ่นที่ 15/2561

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุเมธ  โศจิพลกุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา  มอบหมายให้กลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ  ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถนอกสถานที่  แก่ผู้ยื่นขอรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร  ผู้ประกอบอาชีพอิสระด้านการติดตั้งระบบไฟฟ้า จำนวน 18 คน และพนักงานราชการ 1 คน รวมผู้เข้ารับการประเมินจำนวน 19 คน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมาเพื่อนำไปประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าได้และมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 โดยการประเมินความรู้ความสามารถครั้งนี้ มีจำนวนผู้ผ่านการประเมิน จำนวน 19 คน ตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายปีงบประมาณ 2561 จำนวน 800 คน ดำเนินการแล้ว จำนวน 362 คน และดำเนินการประเมินครั้งนี้  19 คน  โดยสรุปดำเนินการแล้วทั้งสิ้น จำนวน 381 คน


ว้นที่ข่าว : 12/2/2561 0:00:00
ส่งต่อให้เพื่อน