ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
การประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร รุ่นที่ 10/2561

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
...
...
...

8 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร รุ่นที่ 10/2561 ให้กับพนักงานสถานประกอบกิจการและบุคคลทั่วไป จำนวน 10 คน ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลางสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี


ว้นที่ข่าว : 10/2/2561 14:47:28
ส่งต่อให้เพื่อน