ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สนพ.พัทลุง ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถสาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

ประเมินความรู้ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

...
...

     วันที่  5  กุมภาพันธ์  2561  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง  ได้ดำเนินการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ  ตาม  พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน(ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2557  สาขา  ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร  ระดับ  1  ณ  ห้องประเมินความรู้ความสามารถ  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง  มีผู้เข้ารับการประเมิน  จำนวน  10  คน   ซึ่งผลการดำเนินการใน  2  ไตรมาสที่ผ่านมามีผู้เข้ารับการประเมินทั้งสิ้น  75  คน  มีผู้ผ่านการประเมิน  62  คน  (ยังไม่นับรวมผู้ผ่านของวันที่  5  กุมภาพันธ์  2561)


ว้นที่ข่าว : 9/2/2561 15:36:45
ส่งต่อให้เพื่อน