ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สพร. 13 กรุงเทพมหานคร สอบช่างไฟสู่กฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
เมื่อ(วันที่ 7 ก.พ. 61) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้กับช่างไฟฟ้าภายในสถานประกอบกิจการ และช่างไฟฟ้ารับจ้างทั่วไป จำนวน 20 คน เพื่อออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามประกาศกระทรวงแรงงาน สำหรับนำไปประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) ซึ่งได้ประกาศใช้ไปตั้งแค่ 26 ตุลาคม 2559 ถึงปัจจุบัน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคารไปแล้ว 5,360 ราย

ว้นที่ข่าว : 9/2/2561 11:18:50
ส่งต่อให้เพื่อน