ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สนพ.สมุทรสงคราม ประเมินฯ ช่างไฟฟ้า

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
...
...
...

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ดำเนินการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถแก่กลุ่มแรงงานในสถานประกอบกิจการและหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 21 คน ณ ศุนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม


ว้นที่ข่าว : 5/2/2561 14:39:29
ส่งต่อให้เพื่อน