ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สนพ.สส.ประเมินฯ ช่างไฟฟ้า

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
...
...
...
...
...
...

วันที่ 26 มกราคม 2561 นางสาวสุมาลี สุวรรณเกต ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม มอบหมายให้ฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการประเมินผู้ยื่นคำขอรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้กับแรงงานในสถานประกอบการ บริษัท กำธรแอร์ จำกัด จำนวน 21 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม


ว้นที่ข่าว : 26/1/2561 0:00:00
ส่งต่อให้เพื่อน